0:00
/

Drönarflygningen utfördes med en DJI Phantom 4, RTK av Mattias Tivlin på Eskilstuna kommun.

Rutten planerades med hjälp av drönarens mjukvara där en avgiven polygon avgränsar flygområdet. Efter att önskad yta är vald skapas flyglinjerna (rutten) per automatik baserat på vald flyghöjd och bildernas överlappning. Drönaren flyger i ett rutnät med vinkelräta riktningar och fotograferar lod och snedbilder. Bilderna blir geopositionerade med hjälp av drönarens RTK (real-time-kinematic).

Flyghöjden vid tillfället var 30m och bildöverlappningen 70/80 procent.

Flygtid ca 4h inkl. batteribyte.

Bearbetningen av bilderna skedde genom en fotogrammetrisk process i programmet Agisoft.

Efter att bildernas position har avlästs så bygger programmet ett punktmoln av informationen. Punktmolnet konverteras senare till en mesh. Meshen består av ytor som draperas med rasterbilderna (fotona). Meshen exporteras senare som en OBJ-fil som i sin tur processas och optimeras av företaget Umbra. Umbra kallar metoden ”Umbrifiering” och är en del av den speloptimering som de har utvecklat. I sista steget så web-publiceras modellen.