Digital vision Sverige är ett samverkansprojekt med mål att bygga upp en Nationell hubb för digitala tvillingar inom samhällsbyggnadssektorn i Sverige.

Projektet delfinansieras av Smart Built Environment och drivs i samverkan mellan akademi, forskning, ett flertal kommuner och näringslivsaktörer inom samhällsbyggnadssektorn.

Sidan digivis.se är en sida för spridning av aktiviteter inom projektet Nationell samordningshub för digitala tvillingar men också en arena för samskapande, erfarenhetsåterföring och nätverkande mellan projektparter och intressenter inom området digitala tvillingar i samhällsbyggnadssektorn.

Projektgruppen består av medlemmar från RISE, SWECO, Visual Sweden, DTCC, DTSC, Malmö stad, Ludvika kommun, Eskilstuna kommun, Region Gotland, Sundsvalls kommun, Värmdö kommun, Sokigo, OneReality, PostNord, och Sveriges allmännytta

För mer info maila till: kontakt@digivis.se

Läs om sidans upplägg här.