Vision

En viktig del av att driva utvecklingen kring digitala tvillingar framåt är att jobba med våra föreställningar om hur de kommer att användas i framtiden. I det här avsnittet kan man både läsa om enskilda aktörers och om olika projekts visioner om framtiden och användningen av digitala tvingar kopplat till olika hållbarhetsutmaningar.

You've successfully subscribed to Digital vision Sverige!