Norrköpings kommuns stadskarta finns nu i Umbras plattform med syftet ett utveckla en enklare prototyp för test med olika behovsägargrupper. Detta sker som en del i förstudien LAVIS – där landskapet möter anläggningen. Integrerad visualisering med hjälp av GIS och BIM med syftet att kartlägga befintliga förutsättningar och identifiera möjligheter för en plattform som visualiserar infrastruktur-projekt genom integrering av GIS och BIM, vilket möjliggör en sömlös övergång mellan landskap och anläggning. Projektet syftar vidare till att utforska möjligheterna för samverkan mellan stat och kommun när det gäller visualisering i infrastrukturprojekt. För det ändamålet kommer projektet att nyttja förutsättningarna som finns i konsortiets närhet till bland annat Ostlänken och de nya stambanornas projektering och byggande. Projektet pågår under jan – juli 2020 som ett samarbete mellan RISE, Norrköpings kommuns Samhällsbyggnadskontor och Trafikverket projekt Ostlänken. Projektet finansieras av Trafikverket. ”