RISE

RISE

RISE är ett statligt forskningsinstitut som samverkar med akademi, näringsliv och samhälle i det svenska innovationssystemet.

Finns över hela landet.
30 posts
Website Twitter Facebook
You've successfully subscribed to Digital vision Sverige!