RISE är projektledare i projektet att etablera en nationell hubb för digitala tvillingar. Camilla Berggren-Tarrodi leder projektet som finansieras av Smart Built Environment. Projektet har för avsikt att samla intressenter runt om i Sverige och samla det lärande som sker inom olika digitala tvilling-projekt och driva utvecklingen av digitala tvillingar i Sverige framåt tillsammans.

-Det sker mycket initiativ kring digitala tvillingar, säger Camilla, och det är viktigt att vi skapar ett forum där vi kan dela erfarenheter och säkerställa att utvecklingen som sker gör tvillingarna skalbara, och att data som delas i tvillingarna kan utbytas mellan olika system och modeller. Det sker många mycket både lokalt, nationellt och på EU-nivå som vi behöver känna till och utforska hur vi ska implementera i våra olika digitala tvillingar.

På RISE sker många olika projekt med kopplingar till digitala tvillingar, alla med olika syften och perspektiv. Bland dessa projekt kan nämnas REFLOW som tittar på resursflöden och miljöfotsavtryck, GreenovationTwin som utforskar hur en digital tvillingar kan öka samverkan mellan aktörer i hållbar stadsutveckling och Digital Vision Kista som vill förstå hur kommuners arbetssätt påverkas av IOT-data och digitala tvillingar samt ta fram en vägledning för kommuner som vill utveckla en digital tvilling. Tillsammans med hubbpartnern Visual Sweden genomförs också ett projekt för att se hur en digital tvilling kan öka till en tryggare stad.

I arbetet med att etablera en hubb leds de ingående arbetspaketen av såväl medarbetare från RISE som från Sweco som driver projektet tillsammans med RISE.

Anton Gustafsson, forskare på RISE, leder arbetspaketet "Tvärsektoriell prototyputveckling" som kommer att fungera som en inkubator för prototyputveckling där olika applikationer av digitala tvillingar kan illustreras. Uppbyggandet av en prototyp dokumenteras för att sprida kunskap bland samtliga deltagare. Arbetet sker i så öppna plattformar som möjligt för att resultaten ska kunna återanvändas och tanken är att lösningarna ska tillgängliggöras som både källkod och med beskrivning.

Alex Jonsson leder arbetspaket "Infrastruktur: standarder, juridik och säkerhet" med syfte att utforska vilka metoder, verktyg, standarder och ramar behöver finnas på plats för att det ska bli möjligt att integrera digitala tvilling-projekt med varandra. Arbetspaketet syftar också till att besvara vilka kompetenser och verktyg som kommer behövas och vilka behov inom organisationen som behöver bemötas samt hur samverkan stöds mellan olika aktörer i staden eller internt i kommunen.

Jenny Carlstedt leder det arbetspaket "Resultatspridning och nätverksbildning" med syfte att skapa av nätverk, ta fram samverkansplattformar, samt bygga upp en grund för hubbens gemensamma utveckling och sprida resultat från projekten.

I grunden handlar digitala tvillingar om att hitta en effektivare arbetssätt och verktyg via den tillgång om nu finns till data och kraftfulla tekniska verktyg som tillåter oss att koppla dessa data till digitala modeller – för att analysera, visualisera – för att förstå och skapa samsyn kring de objekt som vi planerar, bygger och förvaltar. Tvillingarna blir en viktig del av våra datadrivna processer och omställningen till mer hållbara samhällen.