Möjligheterna och nyttorna med digitala modeller av det vi planerar, bygger och förvaltar är många, vilket också innebär att det finns många olika pågående initiativ kring digitala tvillingar i Sverige. Med projektet Nationell hubb för digitala tvillingar finns en ambition att samla dessa initiativ och skapa nätverk och forum för samverkan. Utvecklingstakten går snabbt och för att möjliggöra såväl erfarenhetsutbyte som framtida utbyte av data och information mellan olika modeller finns skäl att arbeta tillsammans.

I en rapport från Smart Built Environment från 2022 "Fortsatt Utredning av projekt Digitala tvillingar i Samhällsbyggnadssektorn" (som byggde på de två tidigare projekten "Digital Supply Chain" och "Förstudie av digitala tvillingar i samhällsbyggnadssektorn") påpekas behovet av samordning, och RISE utpekades som lämplig part att driva ett projekt med syfte att utveckla en nationell hubb för samverkan.

Projektet Nationell hubb för digitala tvillingar drivs av RISE och Sweco, det finansieras av Smart Built Environment/Formas med start juni 2023 och löper under två år.

Vill du veta mer om projektet besök projektets sida på ri.se: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/digital-vision-sverige-nationell-hubb-for-digitala-tvillingar eller ta kontakt med Camilla Berggren-Tarrodi eller Anton Gustafsson.