Digital Twin Cities Centre (DTCC) grundades i mars 2020 och är en nationell samarbetsarena där akademi, näringsliv och offentliga aktörer samverkar för att etablera konceptet digitala tvillingar för städer. Arbetet fokuserar på att genom forskning i nära samverkan med centrets partner utveckla metoder och verktyg för digital planering, design, konstruktion och förvaltning av hållbara, intelligenta och livskraftiga städer och regioner i hela Sverige fram till 2030.

Vår plattform

Inom DTCC utvecklas en öppen plattform för digitala tvillingar. Plattformen möjliggör utbyte och tillgänggörande av relevant data samt utveckling av digitala verktyg och metoder som stöder informerade beslut baserade på simuleringar.

Vår forskning

DTCC:s forskningsaktiviteter drivs av aktuella möjligheter och utmaningar inom områdena planering och design av hållbara städer samt utveckling och användning av digitala tvillingar. Med hjälp av avancerad modellering, simulering och visualisering och bedrivs forskning inom åtta forskningsområden och i nära samarbete med centrets partner. Varje forskningsområde leds av en vetenskaplig och en industriell ledare. Ny kunskap, praxis och innovationer tillgängliggörs genom aktiviteter, utbildningsprogram, seminarier och workshops.

Utöver våra åtta forskningsområden pågår parallellt nio så kallade Milestone-projekt. De sträcker sig ofta över flera forskningsområden och bidrar direkt till centrets vision. De fastställer centrets strategiska riktning och forskningsagenda och är en viktig del för centrets övergripande arbete. Milestone-projekten möjliggör forskning och skapar innovationer som bidrar till att skapa stort samhällsvärde vid utvecklingen och användningen av digitala tvillingar. Milestone-projekten involverar flera centrumpartner och finansieras under 2 till 4 år.

Föreståndare för DTCC är Anders Logg, professor i beräkningsmatematik vid Chalmers Universitet. Koordinator är Bernd Ketzler, projektledare vid Chalmers Industriteknik.

Kontaktuppgifter:
Anders Logg: logg@chalmers.se
Bernd Ketzler: bernd.ketzler@chalmers.se