Den 1 februari hölls ett partnerforum i den Nationella hubben för Digitala tvillingar. Vid detta tillfälle diskuterades, sammanställning gjord med stöd av språkmodell:

Hantering av nya intresseanmälningar: Det diskuterades hur intresseanmälningar att vara med i hubben ska hanteras. Dvs inte partners i projektet, utan medlemskap i den framtida hubben. Det diskuterades hur man bäst kan hantera och prioritera dessa intresseanmälningar för att säkerställa att hubben fortsätter att växa strategiskt.

Inkludering av fastighetsbolag och fastighetsförvaltningar: Det framfördes att fastighetssektorn representerar en viktig del av ekosystemet för digitala tvillingar, och att deras perspektiv och behov bör integreras mer i hubben aktiviteter. Det diskuterades hur man bäst kan engagera dessa aktörer.

Omvärldsbevakning och EU-perspektiv: Vikten av att förstå och anpassa sig till EU:s riktlinjer och regelverk för digitala tvillingar betonades. Det talades om att utnyttja insikter från andra EU-projekt och initiativ för att förbättra hubbens strategier och projekt.

Diskussion om arbetsgrupper och tematiska workshops: Det diskuterades hur man kan organisera arbetsgrupper och workshops för att effektivt utforska och utveckla specifika teman inom digitala tvillingar för att samla aktörer i Sverige inom digitala tvillingar och också samla in underlag till projektet att etablera en nationell hubb. Det betonades att dessa forum bör främja samarbete och kunskapsdelning mellan medlemmarna. Nedan är en skiss på det presenterade upplägget.

Övriga webinarium och workshops. Utöver workshops med tema för att samla in underlag till projektet diskuterades webinarium och workshops som kan hållas inom ramen för hubben. Intresse har lämnats att ordna följande två webinariu/workshops under våren:

  • Metaverse och dess koppling till digitala tvillingar: Intresset för metaverse och dess potential att integreras med eller komplettera digitala tvillingar diskuterades. Det talades om hur denna teknologi kan tillämpas inom olika sektorer och vilka möjligheter det kan öppna upp för.
  • Säkerhet och försvar inom digitala tvillingar: Diskussionen rörde sig kring vikten av att säkerställa att digitala tvillingar är säkra och skyddade mot cyberhot. Det diskuterades hur man kan integrera säkerhetsaspekter i utvecklingen och implementeringen av digitala tvillingar, särskilt i känsliga sektorer som försvar.