Jan Malmgren berättar om Smarta byar, Veberöd, forskarbyn för hållbara samhällen, sammanfattning i text nedan.

AI Sammanfattning av Jan Malmgrens presentation:

I sitt föredrag om smarta byar redogör Jan Malmgreen för hur man i mindre samhällen kan arbeta med digitalisering och hållbar utveckling. Han berättar om flera teknologiska och sociala innovationer som implementerats i byn Veberöd i Skåne. Sedan 2008 har man byggt upp en stark kommunikationsplattform och experimenterat med olika tekniska lösningar. Exempelvis har man kopplat upp kor med sensorer, smarta träd som sparar vatten, cykellarm och drönare som levererar mediciner.

Malmgreen betonar vikten av medborgardialog och att involvera invånarna i beslutsprocesserna. Genom att sammanföra teknik och medborgarengagemang har man kunnat skapa snabbt agerande och pålitliga system, som när invånarna på kort tid fick till stånd ett nytt apotek genom underskrifter.

Ett annat exempel är användningen av AI och drönare för att övervaka vattenläckor och vägskador, vilket resulterade i att den mest skadade vägen i byn blev asfalterad inom sex månader. Malmgreen betonar att man även arbetar för att bättre förstå social hållbarhet och hur man kan skapa ett välmående samhälle.

Hans vision involverar också att små samhällen, som byar, kan bidra till att lösa några av de systemförändringar som krävs i större städer. Han framhäver hur digitaliseringen kan minska avstånden och möjliggöra att landsbygden kan erbjuda samma servicenivå som städer. Samtidigt ser han potentialen i att exportera bykänsla och gemenskapsanda till städer för att främja resiliens och hållbarhet.

Sammanfattningsvis understryker Malmgreen att för att lyckas med digital omställning och medborgarengagemang krävs en stark och nära dialog med invånarna i ett samhälle.