Detta är en inspelning från en workshop i Nationella Hubben för Digitala tvillingar med temat datakällor och Interoperabilitet den 8e maj 2024, där Anton Gustafsson från RISE pratar om digitala tvillingar för hållbara samhällen och städer.

AI sammanfattning av Anton Gustafssons föredrag:

Anton Gustafsson talar om vikten av visualisering och hållbarhetsfrågor och hur digitala tvillingar har blivit en central metod. Tillgången till data och användning av digitala tvillingar diskuteras ur ett användarperspektiv där Gustafsson nämner att de ofta bygger lösningar själva. Principen för digitala tvillingar kommer ursprungligen från Apollo-projekten där man behövde matematiska simuleringar för att anpassa sig till förändringar.

Han betonar att det är viktigt att sätta data i kontext för att förstå vad som händer, exempelvis i projekt relaterade till stadsplanering. Gustafsson diskuterar också användningen av 4D-kartor för framtida planer och hur enkla verktyg för att spara och visulaisera data kan hjälpa beslutsprocessen.

Vidare nämns projekt som Fossil Bränslefritt Stockholm och Digital Visions Kista där kameror och sensordata används för att skapa mer precisa och användbara digitala tvillingar. Principen om att lagra historisk data lyfts fram som kritisk för att kunna göra jämförelser och spara kontext över tid.

Anton Gustafsson avslutar med att framhäva vikten av en femdimensionell kunskapsgraf bestående av plats (XYZ), tid och scenario för att effektivt kunna sammarbeta i en stad. Han talar om behovet av att korskoppla data över olika servrar för att möjliggöra jämförelser och analyser i realtid, samt presenterar några tekniska lösningar och verktyg de använder för att implementera digitala tvillingar i praktiken.