Detta är en inspelning från Citiverse workshoppen den 2024 05 17 där Torbjörn Lahrin pratar om EU arbete med CityVerse.

AI sammanfattning av Torbjörn Lahrins föredrag:

I föredraget presenterar Torbjörn Lahrin konceptet CitiVerse och hur det relaterar till e-handel, kommunikation, och andra digitala initiativ inom ramen för Digital Europe-programmet. CitiVerse är en satsning på att kombinera lokala digitala tvillingar med idéer och teknik från Metaverse, vilket skapar en europeisk version av en digital verklighet. Målet är att integrera digitala och fysiska världar i realtid genom interoperabilitet och dataspaces.

Lahrin beskriver också arbetet med att etablera standarder för dessa digitala miljöer, som ska vara kompatibla med internationella standarder för smarta städer och andra teknologiska plattformar. Han nämner att EU har identifierat över 350 standarder, tekniska rapporter och specifikationer som är relevanta för utvecklingen av CitiVerse.

Vidare diskuterar han betydelsen av IoT, sensorbaserade system och andra teknologier som AI, AR/VR, och brain computing för att möjliggöra en sömlös integration mellan den digitala och fysiska världen. Han betonar vikten av säkerhet och tillgänglighet i dessa system.

Lahrin nämner även att Sverige aktivt deltar i internationella standardiseringsorgan som JTC1, ITU, OGC och BGFs Spatial Consortium för att bidra med insikter och utveckla riktlinjer för framtida arbete inom detta område.

Slutligen beskriver han den pågående insatsen att samla in feedback från olika aktörer och städer för att förbättra och harmonisera de tekniska lösningarna och standarderna, vilket är avgörande för CitiVerses framgång.