Detta är en inspelning från Citiverse workshoppen den 2024 05 17 där Anna från Xperience Next berättar om The CU project: European Citiverses Uniting for Inclusiveness.

AI sammanfattning av Anna Laurins föredrag om European CityVerse United for Inclusiveness:

Anna Laurin från Lindholmen Science Park, tillsammans med Monica Ek, presenterade projektet European CityVerse United for Inclusiveness. Projektet är en del av Develop CityVerse Call och fokuserar på att skapa inkluderande digitala tvillingar av städer. Laurin och Ek arbetar på olika program vid Lindholmen Science Park, Laurin på Experience Next och Ek på Visual Arena.

Projektet är rotat i Virtual Gothenburg Lab, som är Göteborgs digitala tvilling, och syftar till att använda denna plattform för att utveckla tillgängliga digitala representationer av staden. Det handlar om att integrera sensoriska data och historisk information för att förbättra stadsplanering och inkludering.

En viktig aspekt av projektet är att det ska vara "citizen centric," vilket innebär att det ska gynna medborgarna direkt. En av de centrala idéerna är att använda digitala tvillingar för att underlätta planeringen av besök och göra staden mer tillgänglig för personer med funktionsvariationer. Detta inkluderar att erbjuda möjligheter för individer att öva på besök till olika platser via sina mobila enheter.

Ett konkret exempel är samarbetet med Jenny Bejar och hennes organisation AuroNormal, som fokuserar på inkluderande design för familjer med barn med funktionsvariationer. Genom att bygga en digital tvilling av Göteborgs stad som tar hänsyn till dessa behov, kan man underlätta för dessa familjer att planera och genomföra besök till exempelvis Liseberg eller andra evenemang som Gothenburg International Horse Show.

Projektet samlar ett stort konsortium av partners, inklusive akademiska institutioner och tekniska företag från flera europeiska länder. Målet är att utveckla en skalbar och replikerbar modell för digital inkludering som kan användas i andra städer i Europa.

Under de kommande tre åren kommer projektet att fokusera på teknisk utveckling, användarcentrerad design, och att skapa en affärsmodell för den slutgiltiga lösningen. En betaversion för Gothenburg Horse Show planeras till 2026 med en full lansering 2027. Målet är att integrera realtidsdata och skapa en användarvänlig plattform som kan nås via vanliga digitala enheter, inte bara VR-hjälmar.

Anna Laurin avslutade med att uppmana intresserade att följa projektet på LinkedIn och delta i diskussioner om framtida samarbeten.