Detta är en inspelning från Citiverse workshoppen den 2024 05 17 där Peter Westerdahl från Visual Sweden berättar om Visuella digitala tvillingar av städer.

AI Sammanfattning av Peter Westerdahls föredrag:

Peter Westerdahl presenterade en föreläsning om visuella digitala tvillingar av städer, där han snabbt gick igenom arbetet med visualisering och bildanalys. Han betonade vikten av visuellt innehåll eftersom vår hjärna i hög grad använder synen för att tolka information.

Westerdahl representerar en forskargrupp vid MIT med ca 130 forskare, där hans fokus ligger på immersiv upplevelse och tillämpad visualisering. Deras mål är att skapa fotorealistiska stadsmodeller på en meters avstånd, vilket kräver avancerade tekniker som snabb rendering med AI och bildklassificering.

Han nämnde "Infraviss," ett nationellt initiativ finansierat av Vetenskapsrådet och universitet, som erbjuder stöd för visualisering, och visade exempel på högkvalitativa 3D-modeller skapade av flygfoton.

Större delen av föreläsningen ägnades åt metoder för att samla in och analysera data med fokus på deep learning. Ett projekt i Falkenberg samarbetade med bildanalys för att identifiera solceller på hustak. Detta illustrerades genom en process där AI successivt förbättrades i att korrekt identifiera solceller från flygbilder.

Westerdahl avslutade med att framhålla vikten av både manuell insats och AI-stöd i alla utvecklingsfaser. Sammanfattningsvis nämnde han att de arbetar med flera typer av data och tekniker för att visualisera städer realistiskt och effektivt, samt att målet är att förbättra beslutsfattande och kommunikation i stadsplanering genom dessa verktyg.