Detta är en inspelning från WS i Nationella Hubben för Digitala tvillingar i samverkan med DTSC Insamlingsstiftelse 20240611. Temat var Digitala verktyg för museer och scenkonst. Robin Jonsson, konstnärlig ledare för danskompaniet Lost in Time kombinerar dans och VR för att skapa innovativa, interaktiva föreställningar som engagerar publiken på nya, dynamiska sätt.

AI Sammanfattning av Robin Jonsson presentation:

Föredraget av Robin Jonsson beskriver hans arbete med VR och ljud inom scenkonsten. Han är en av få som konsekvent har arbetat med VR inom sin konstnärliga praktik. Jonsson har utvecklat flera föreställningar där fysiska dansare och skådespelare interagerar med publiken genom VR och motion capture-teknik. Han påpekar hur VR kan erbjuda unika interaktiva och reaktiva upplevelser som är svåra att beskriva utan att uppleva dem.

Jonsson betonar också VR:s potential att skapa nya beteenden och utforska mänsklig interaktivitet genom till exempel att ändra naturlagar. Han diskuterar hur VR och scenkonst kan nå nya målgrupper och kan utföras på flera platser samtidigt, vilket minskar klimatavtryck. Han beskriver även framtida planer på att använda blandad verklighet (MR) och att skapa upplevelser som kombinerar fysiskt och virtuellt utrymme.

Föredraget avslutas med exempel på hur VR kan användas för att fördjupa digitala upplevelser och att sätta människan i centrum genom engagerande och känslofyllda föreställningar. Jonsson ser en stor potential i utvecklingen av VR och MR inom scenkonst och uttrycker att de bara har börjat skrapa på ytan av möjligheterna.