Under året som gått har projektet Etablering av Nationell hubb för digitala tvillingar (NHDT) pågått med många intressenter på workshops, seminarium och massa dialoger. Som en aktivitet i projektet tittar vi nu närmare på kommande affärsmodell och dess finansiering då hubben nästa sommar ska stå på egna ben. Vi skulle uppskatta om du som är intresserad att vara med i NHDT kan avsätta tid att svara på frågorna i enkäten som är anonym.

Tack på förhand!

Här finns enkäten