Syftet med den Nationella samordningshubben för Digitala Tvillingar är att samla, samskapa och sprida kunskap och erfarenheter hur digital tvillingar kan tillämpas inom hållbar samhällsbyggnad. Du kan endera vara med som projekt eller som organisation.

Som medlemsorganisation eller medlemsprojekt i hubben få du tillgång till:

  • Våra workshops och månatliga forum där vi utvecklar verktygen för kunskapsdelning inom området.
  • Omvärldsbevakning kring tekniska lösningar, EU-initiativ och andra projekt och events.
  • Visioner och roadmaps för en gemensam målbild av hur digitala tvillingar kommer att användas inom samhällsbyggnadssektorn i framtiden.
  • Behovsanalyser och tillgång till behovsägare och andra nätverk.
  • Material för utbildning av medarbetare

Som medlemsorganisation eller medlemsprojekt behöver jag bidra med:

  • Egen kunskap och erfarenheter kring behov och lösningar i er organisation/ert projekt kopplat till digitala tvillingar. Om ni som medlemsorganisation inte har jobbat med digitala tvillingar tidigare ni kan bidra med insikter kring vilka utmaningar ni står inför, behovsbild, förutsättningar m.m
  • Konkreta exempel på ovanstående att dela med andra i workshops och på denna hemsida.  

Är din organisation eller ditt projekt intresserad av att vara med och forma den nationella hubben och ta del av dess olika resurser och aktiviteter?

Kontakta oss på: kontakt@digivis.se  

Projektet finansieras av Smart built enviroment och har som ambition att öppna upp för medlemmar under 2024.