Under veckan bjöd Kista Science City in till frukostmötet TechTuesday, denna gång med tema digitala tvillingar. Under en timme på morgonen fick deltagarna först en presentation av Anton Gustafsson (RISE) som beskrev vad en digital tvilling är, hur och till vad den kan användas samt hur den kan byggas upp av digitala modeller och olika datakällor. Fokus för presentationen var Kista och delar av det som presenterades var resultat från det pågående forskningsprojektet Digital Vision Kista. I det projektet utforskar Stockholm stad, RISE, Kista Science City med flera partner hur de sensorer och den data som finns tillgänglig i Kista kan användas för att skapa värde genom den digitala tvillingen som verktyg

Anton Gustafsson, RISE

Efter Antons presentation ledde Lucas Uhlén (KSC) ett panelsamtal med deltagare från RISE, Stockholm stad, Ericsson och Stockholms universitet.

Deltagare i TechTuesdays panelsamtal från vänster; Janis Stirna, Stockholm Universitet, Maria Holm, Stockholm stad, Selvi Senthamiz, Ericsson, Anton Gustafsson, RISE och Lucas Uhlén, Kista Science City

Lucas – berätta kort, vilka är Kista Science City?

Vi bidrar till att skapa hållbara samhällen genom ny teknik och samarbeten. Vi är en del av Electrumstiftelsen som skapades på 80-talet för att utveckla techklustret i Kista och främja innovation. Utifrån identifierade samhällsutmaningar och styrkeområden i Kista stöttar vi växande techbolag och jobbar med talangattraktion tillsammans med akademin och företagen. 

Hur kommer det sig att ni bjöd in till en frukost med temat digitala tvillingar?

Digitala tvillingar är ett spännande område som kan möjliggöra förståelsen för samband både inom teknisk modellering men även som verktyg för att samarbete kring frågor med flera intresseaktörer. Dessa användningsområden är intressant utifrån hur man kan angripa dagens komplexa samhällsutmaningar vi står inför. Just i Kista pågår flera intressanta projekt inom Digitala tvillingar och att samla det lokala klustret genom ett av våra etablerade koncept hoppas vi kan bidra till ökat samarbete och kunskapsutbyte som stärker Kista så väll som främjar samhällsutvecklingen.

 Vilka lärdomar och insikter tar du med dig från tisdagens diskussioner?

Det är tydligt att synen på digitala tvillingars primära värde skiljer sig mellan aktörer samtidigt som det finns flera delar där det finns samsyn kring digitala tvillingars roll framöver. En vilja att dela med sig av sina kunskaper och hitta nya samarbeten ger utrymme för en spännande utveckling framöver.

Utsnitt från RISE Digitala tvilling över Kista

Vad händer här näst?

Vi ser att intresset att fortsätta arbetet med digitala tvillingar och behovet att sprida kunskap finns. Vi engagerar oss i flertalet projekt inom digitala tvillingar, bland annat ett projekt som heter Digital Vision Kista som är ett samarbete mellan akademi, industri och offentlig sektor med fokus att utvärdera vilka behovsbilder där digitala tvillingar kan vara relevanta samt att utveckla en digital tvilling för Kista som kan populeras med olika information för att visa på samband och förhållanden. Kan vi på Kista Science City genom våra koncept events fortsätta tillhandahålla en arena för dialog på temat så är vi öppna för det. Tech Tuesday är återkommande event och flyttar runt bland engagerade aktörer i vårt nätverk och kommer att hållas hos Ericsson efter sommaren.