Maria Alsterskär på Sweco skrev under 2022 ett examensarbete  om hur invånare kan medverka i planeringsprocesser - med fokus på hur kommuner idag arbetar med medborgardialoger och hur nya teknikstöd såsom digitala tvillingar kan vara en del av framtida dialoger. Denna artikel är en sammanfattning skriven av Maria om de utmaningar och möjligheter hon ser med ny teknik som ett sätt att inkludera invånare i planeringsprocesser och utformningen av våra framtida städer och samhällen.

Medborgarengagemang i planeringsprocessen

I en värld där digitaliseringen kontinuerligt förändrar våra liv, står vi inför en fascinerande förändring i hur vi formar våra städer och samhällen. Historiskt sett har medborgardialogen ofta varit begränsad till personliga möten, vilket leder till en smal representation av samhället. Dagens samhällsförändringar har dock väckt intresse för att utforska alternativa former av medborgarinvolvering och övervinna hinder för inkludering och transparens i medborgarengagemang. Denna utveckling är särskilt relevant i ljuset av ökade krav på social hållbarhet och behovet av att förbättra samarbetet mellan politiker, tjänstemän och medborgare.

Vikten av tidig visualisering och kommunikation

För att effektivisera planeringsprocesser och skapa större transparens och förståelse, behöver flera svenska kommuner förbättra medborgarinvolveringen. Ett stöd i detta är användning av digitala verktyg som kan bidra till att minska överklaganden och tidsåtgång. Genom att föra en dialog i de tidiga stadierna av planeringsprocessen och kontinuerligt under processen kan kommunerna säkerställa en bättre representation och engagemang. Forskningen understryker behovet av att adressera digitalt utanförskap, kommunikationsgap och frågor om egenmakt för att säkerställa en mer representativ demokrati.

Digitaliseringens kraft i medborgarinvolvering

Digitaliseringen öppnar nya möjligheter för medborgardeltagande i stadsplanering. Genom digitala verktyg och plattformar kan kommunikation och deltagande underlättas, vilket möjliggör för fler medborgare att ha en röst i planeringsprocessen. Emellertid saknar många lokala myndigheter tillräcklig kunskap och strategier för att fullt ut utnyttja digitaliseringens potential. Det är avgörande för lokala myndigheter att utveckla lämpliga kunskaper och strategier för att använda teknologin på ett inkluderande sätt.

Potentialen hos digitala tvillingar och metaverse

Medborgardialog genom digitala tvillingar och metaverse erbjuder en ny nivå av interaktivitet och engagemang, som sträcker sig bortom traditionella metoder. Med dessa verktyg kan medborgarna inte bara se, utan också "uppleva" potentiella förändringar i deras stad eller samhälle. Detta ökar förståelsen och ger en mer konkret känsla av planerade projekt, vilket möjliggör en mer informerad och engagerad feedback. Digitala tvillingar och metaverse erbjuder en dynamisk plattform för att skapa, utforska och interagera med urban design i en virtuell miljö.

För svenska kommuner, liksom för städer världen över, representerar dessa teknologier en möjlighet att revolutionera stadsplaneringen. Det finns ett växande politiskt tryck i Sverige för att involvera medborgarna i planeringsprocesserna. Genom att utveckla arbetsmetoder och rutiner för att förbättra medborgarinvolveringen kan kommuner minska risken för överklaganden, öka invånarnas nöjdhet och uppnå kostnadsbesparingar. Detta kräver en djupare förståelse för hur digitala plattformar och verktyg kan användas för att övervinna nuvarande utmaningar i medborgardialogen.

En ny vision för stadsplanering

Integrationen av digitala tvillingar och metaverse i medborgardialogen är inte bara en teknisk innovation utan en ny vision för samarbete och samverkan. Dessa teknologier erbjuder en möjlighet att bygga städer och samhällen där varje medborgares röst kan höras och bidra till vår gemensamma framtid. Att välja digitala plattformar och verktyg för att stärka den fysiska medborgardialogen kräver noggrann övervägande som baseras på både litteratur och erfarenheter från experter inom deltagande urban planering. Låt oss ta kaxiga steg framåt för en mer inkluderande, tilltalande och engagerande medborgardialog!

Vill ni veta mer? Se en kort introduktionsfilm med Daniella Sandell och Andreas Gyllenhammar från Sweco.

0:00
/