Den 17 april 2024 under Kartdagarna som var i Göteborg genomförde den Nationella hubben för digitala tvillingar en workshop med deltagare från konferensen. Deltagare var främst från offentlig sektor men också akademin. Majoriteten arbetar med GIS och geodata som chefer, strateger eller verksamhetsutvecklare. Utgångspunkten var att informera om det pågående projektet och att inhämta synpunkter och önskemål inför kommande arbete. Workshopen modererades av Jenny Carlstedt, RISE och Emelie Collins, Sweco.

I den första delen av tillfället genomfördes tre inspirationspass genom demonstrationer av:

 • Hur Stockholm driver arbetet med digitala tvillingar av Uwe Stephan, Stockholm stad  
 • Exempel på digitala tvillingar som tagits fram genom i Kista av Anton Gustafsson, RISE
 • Digital tvilling och kopplingen till BIM av James Manfield, Sweco

Under själva workshopdelen låg fokus på varför digital tvilling och vad behöver göras. Dessa två frågeställningar kopplar till projektets kommande vision och färdplan som ska tas fram till projektets avslut sommaren 2025.

Deltagarna delade sina tankar när det gäller utmaningar som man vill lösa genom en digitaltvilling och där kan vi bland annat hitta följande:

 • Det är stort fokus på visualisering exempelvis genom att få beslutsfattare att titta på samma data.
 • Genom hela samhällsbyggnadsprocessen från idé och planering till praktisk drift och förvaltning söker man ett sömlöst dataflöde
 • Kunna arbeta proaktivt genom simulering
 • Få en tydligare blick av helheten och olika samband
 • Höja datakvaliteten

För att hantera utmaningarna ser deltagarna att bland annat dessa hinder behöver hanteras:

 •  hur finansieras en digital tvilling som sträcker sig över flera befintliga organisationer?
 •  standarder, det finns en uppsjö men vilka standarder ska tillämpas?
 •  relationen mellan GIS och BIM behöver förbättras, hur gör man?
 •  strategisk samordning, vem driver frågan?
 •  hur hanteras befintliga roller, processer och inte minst kulturen?

Från workshopen tar vi även med oss frågor som deltagarna anser viktig att projektet tar vidare i etableringen av Nationella hubben. Man ser att de som kommit längre i sitta arbete med digitala tvillingar delar med sig av erfarenheter (både bra och dåliga), en komma igång guide för de som inte kan avsätta så mycket resurser, stöd i framtagandet av beslutsunderlag och kontaktnät.

Workshopen var ett mycket givande tillfälle för projektet där värdefull information samlades in och vi tackar alla deltagare.