Detta är en inspelning från WS i Nationella Hubben för Digitala tvillingar i samverkan med DTSC Insamlingsstiftelse 20240531. Temat var "Lärande i 3D" , där Nicolas Waern, Strategi & Innovationsexpert från WINNIIO presenterar.

AI Sammanfattning av Nicolas Waern föredrag:

Nicolas Waern, som arbetar på företaget WINNIIO, delade i sitt föredrag sin vision om hur lärande kan förbättras genom digitala tvillingar och avancerade teknologier som VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality) och AI (Artificiell Intelligens). Han betonade betydelsen av att vara nyttodriven snarare än enbart datadriven, med fokus på att spara pengar, öka intäkter och bidra till hållbarhet, speciellt inom fastighetssektorn.

Waern har en bakgrund inom fastighetsautomation och har på senare tid fördjupat sig i digitala tvillingar, vilket innebär att skapa digitala representationer av fysiska föremål eller system. Han har arbetat med digitala tvillingar inom flera områden, inklusive självkörande bilar och fastigheter samt 3D-printing och vården. Han gästföreläser just nu vid Oxford University om hur VR, XR (Extended Reality) och AI kan användas för att förbättra kunskapsöverföring.

En central aspekt av Waerns arbete är användningen av digitala tvillingar för att skapa realistiska och interaktiva miljöer där människor kan uppleva och lära sig saker digitalt innan de applicerar sin kunskap i verkligheten. Han beskriver hur digitala tvillingar kan användas för att simulera och optimera verkliga fysiska miljöer med hjälp av sensorer och AI, vilket möjliggör mer effektiva och informerade beslut.

Waern framhåller vikten av interoperabilitet mellan system och människor för att skapa en sammanhållen och effektiv lärandeprocess. Han visar konkreta exempel från projekt som han arbetat med, såsom en fysiksal där man integrerat sensorer som mäter olika miljöparametrar och skapat 3D-modeller, vilket förbättrar både undervisning och driftsoptimering.

Slutligen lyfter Waern fram framtiden för lärande med digitala tvillingar, där realtidsdata och VR kan skapa en interaktiv och dynamisk utbildningsmiljö som inte bara reflekterar den fysiska världen utan också förbättras av den, vilket sparar resurser och minskar digitalt slöseri.