Detta är en inspelning från Citiverse workshoppen den 2024-05-17 där Peter Hauffman från Ucity presenterar deras utställning på Zero City på Tekniska Museet.

AI Sammanfattning av Petter Hauffman presentation:

Petter Hauffman presenterar utställningen Zero City på Tekniska Museet, som handlar om att bygga en koldioxidneutral stad. Zero City är den mest besökta utställningen på museet och riktar sig främst till ungdomar. Det finns två huvudattraktioner: en interaktiv skärm där besökarna kan röra sig och se en avatar kopiera deras rörelser, samt en simulering av Toyotas iPallets, deras självkörande bussar och fordon i stadslandskap.

Utställningen är utformad för att vara intuitiv och lätt att förstå, med en spelmiljö som ungdomar kan relatera till. Petter kommer från byggbranschen och har arbetat med stadsplanering och infrastrukturprojekt globalt. I utställningen har de byggt en "digital tvilling" av en stadsmiljö, som de segmenterar i olika ytor för fotgängare, cyklister och fordon.

Den digitala modellen används för att analysera och simulera stadsmiljöer, inklusive miljöanalyser, buller och partikelmätningar, koldioxidutsläpp och trafikflöden. Genom att använda data från rörelsesensorer, GPS och triangulering kan de extrahera detaljerad information om var människor och fordon rör sig, vilket hjälper planeringen av offentliga ytor, trafikreglering och fastighetsanalyser.

Besökarna kan uppleva stadens olika aspekter genom att röra sig runt i den virtuella modellen, använda cyklar och fordon, och se hur de olika transportmedlen fungerar. Utställningen är designad att vara engagerande och erbjuder möjlighet till medborgardialog och förståelse för stadsmiljöplanering.

Zero City kommer att finnas på Tekniska museet i omkring ett och ett halvt år till, och det är möjligt att utställningen kan expandera och inkludera fler funktioner och simuleringar.