Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys. Ingen annan region i Sverige har den samling av aktörer inom visualisering och bildanalys som finns här. Merparten är företag som utvecklar nya lösningar på området.

Visual Sweden har arbetat med visualisering av digitala tvillingar på olika sätt sedan initiativet startade 2016. Inom nätverket har Visual Sweden kompetens att effektivt tillgängliggöra komplex data på ett begripligt sätt genom användningen av visualiseringsteknik. Vi leder parallella plattformsprojekt för digitala tvillingar inom medicin, industri och samhälle.

Intelligent n-dimensional modeling
2019-2020, inom område samhälle, pågick ett lärorikt plattformsprojekt gällande att samla in information genom många olika sensorer (kameror, laser, radar, termisk data mm). Data sattes sedan samman i n-dimensionella modeller för att kunna visualisera komplexa miljöer. Läs mer om projektet här.

Smart Twins for Forest Environment
Lärdomarna från detta projekt utvecklades vidare i ett projekt för att utveckla en digital tvilling av skogsmiljö. Digitala skogsmodeller behövs för skogsförvaltning, vägledning, planering och skydd, och visualisering ger ett stöd att synliggöra information i olika lager, möjlighet att se olika möjliga scenarier och analysera data för att ge nya insikter. Läs mer om projektet här.

SimStad
Projektet SimStad tog fram en plattform och en metodik för att skapa en digital tvilling av Norrköping. I SimStad tränades neurala nätverket efter specifika frågeställningar kopplade till Norrköpings fysiska miljö. Den data som använts är befintlig kommunal data; som geodata, flyg- och drönarbilder. Lärdomarna ska användas för att kunna effektivisera processen att hålla digitala tvillingar uppdaterad i takt med att stadsbilden förändras. Idag kartläggs städers innehåll manuellt vilket är mycket tidskrävande. Läs mer om projektet här.

Bild från projektet SimStad

Visual City
Genom spetskompetens inom visualisering av realtidsdata kan Visual Sweden kombinera information för att skapa kunskapsgenererande digitala tvillingar. Dessa tvillingar blir plattformar för samarbete mellan olika aktörer, inklusive näringsliv, offentliga sektorn och akademin. Visual Sweden har utvecklat kompetens inom användningen av den digitala tvillingen som ett dialogverktyg. Genom realtidsstudier och simuleringar möjliggör de för olika aktörer att samarbeta och utforska olika framtidsscenarier. Detta ökar förståelsen för komplexa stadsstrukturer och underlättar beslutsfattandet.

Visual City är ett forskningsprogram som drivs av Visual Sweden och Linköping universitet. Programmet kommer att pågå i minst 2 år och samkörs med flera pågående forskningsprojekt (SimStad1, GAIA2 och Visual Sweden City Platform,  ELLIIT).

Visual City finansieras av Visual Sweden, deltagande kommuner och genom ansökan till Formas-utlysningen Smart Built Environment: Digital samhällsbyggande i praktiken. Programmet genomförs av forskare och ingenjörer från Linköpings universitet och som deltagande kommun får man bland annat (baserat på kort förstudie per kommun):

  • Assistans med framtagande av fotorealistisk 3D-modell. Detta kan utmynna i en digital interaktiv 3D-modell och/eller en fysisk utskriven 3D-modell som man kan projicera data på.
  • Assistans att med egen data påbörja AI-baserad segmentering och annotering av bilder med GIS-data som resultat. Tillgång till verktyg, utbildning, stöd och support. (Annoterad data är ett starkt bidrag till ett kontinuerligt förbättrande av AI-baserade bilder och tjänster för våra svenska kommuner.)
  • Råd kring att skapa en databas med AI-baserade tjänster till kommunen, dvs ställa frågor kring bildbaserad information och få svar. Ex. hur många solceller finns i vår kommun?

MeDigiT

Medicinsk Digital Tvilling (MeDigiT) är en plattform med målsättning att underlätta användningen av individspecifika digitala modeller i sjukvården samt för utbildning av sjukvårdspersonal, patienter och allmänheten.. Plattformen är en mötesplats för intressenter inom området medicinska digitala tvillingar där olika tekniska lösningar och applikationer kan diskuteras. Läs mer om projektet här.

Vill du veta mer om Visual Swedens arbete? Kontakta Eric Holmstedt.