I denna demo har vi använt PiXYZ plugin till Unity3d för att importera en BIM modell in i Unity. I Unity har vi lagt till ett antal funktioner såsom ex navigationssystem och visning av olika våningar via en slider. Demot visar hur data ifrån smarta AI kameror kan användas för att visualisera användning av olika ytor av byggnaden.