Inflygning över Stockholm i stadens nya 3D-karta. På avstånd syns luftdatamätare som boende monterat på sina balkonger i Hammarby Sjöstad. Vad mer vill de visa? Det här är work-in-progress för att skapa en interaktiv grannskapsplattform

En projektgrupp på RISE utvecklar just nu en mockup till digital tvilling som grannskapsplattform för några bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad. Det handlar om en interaktiv 3D-modell som skräddarsys för behov som kommer fram i samskapande med boende, bland annat för att åskådliggöra realtidsdata och relevant information som kan bidra till hållbara beteendemönster. Arbetet sker inom projektet Sharing Cities Stockholm som leds av Charlie Gullström, arkitekt och senior forskare på RISE Samhällsbyggnad. Medverkande: Alex Jonsson, Johan Belking, Marius Johansen, Anton Gustavsson från RISE Digitala System.

Vad vi gör just nu? Vi jobbar på interaktion i Unity efter att ha importerat våra modeller till Stockholm nya 3D-karta som ger en spännande inflygning från ovan direkt till de aktuella kvarteren. Initialt anlitades Jörgen Spetz från RISE Avdelning Mätteknik för scanning av gårdar och gemensamma möteslokaler. Efter viss bearbetning laddades punktmolnet ner till Umbra och vidare till Unity där vi jobbar nu.

I ett av kvarteren har boende egna odlingslotter på gården (Innanhavets trädgårdar, arkitekt SAR/MSA Mats Egelius, White Arkitekter, 1989). Digitala tvillingen kommer dokumentera perenner och 'fjärilstimulerande' växter som planteras för att bidra till biologisk mångfald samt informera om temperatur, luftkvalitet, jordens fukthalt och till exempel påminna om vattning. Sensorer kommer även åskådliggöra rörelse i bihotellen med mera interaktion som just nu diskuteras med boende