I den här demon har vi test hur man kan visualisera energiflöden i ett område med hjälp av Googles 3D-kartor som nu är tillgängliga via Cesium for Unity.

Google har numera släppt sina 3D kartor för 3:e parts utveckling vilket möjliggör snabb prototyp utveckling i alla större Svenska städer. Till skillnad från tidigare demos använde vi här Dreamteck Splines-funktionen för att ställa in transparens per nod för att få flödena från solpaneler till i byggnaden och till och från byggnaden och till gatan att att tona ut. På så sätt slipper vi modulera hela energinätet för området. Vi byter också material på 3D kartan för att göra bakgrunden mera neutral vilket gör det lättare för användare att se komponenterna i energisystemet.

I nästa demo kommer vi också att visa hur man när man klickar på de olika flödena kan få olika data kopplat till objektet visualiserat.

Demot ett resultat i projektet Greenovation twin. Läs mera här:

Greenovation Twin: Öppen digital tvilling för grön omställning i samverkan | Vinnova
Projektet avser att etablera en öppen digital tvilling i samverkan med mål att: Öka samarbetsförmågan mellan inblandade aktörer, kartlägga utmaningar och behov | Vinnova