Ett projekt där tillgängliga landarealer och kommunikationer visualiserades för kunder i en logistikpark.