En vind riktning och kollisionsdetektering gör också att användaren bättre förstår hur dam och partiklar rör sig i statsmiljön.