Här kommer olika resultat ifrån projektet Förstudie Digital Tvilling: Hur upplevs en socialt hållbar / trygg stad? att beskrivas.

För tillfället så kan ni se på resultaten utan tillhörande förklaringar i denna powerpoint: