Denna video visar olika typer av sensor data visualiserat i Kista inför Urban ICT arenas årliga summit 2018. Sensorerna innefattar partikel sensorer som fasta positioner utomhus, ett antal sensorer placerade i mötes rum inne i byggnader och slutligen sensorer placerade på en elcykel som rör sig runt i Kista.