Sweco driver tillsammans med RISE projektet att etablera en Nationell hubb för digitala tvillingar. Projektledare från Sweco är Charlie Gullström,  Forsknings- och Innovationsstrateg på Sweco Architects och ansvarig för arbetspaketet som tar fram scenarier för 2045.

- Vårt fokus är behovsdrivet utifrån de samhällsbehov som finns ute i kommunerna. Vi stöttar med klimat- och kostnadsstyrning i tidiga skeden och digitala tvillingar gör det möjligt att dela olika slags data, ett nödvändigt nästa steg för att realisera idén om den digitaliserade samhällsbyggnadsprocessen och helt avgörande för att skapa en sömlös övergång mellan GIS, CAD/BIM och IoT,

Sweco är en samhällsbyggnadskonsult med en tydlig digital färdplan för grön omställning, och har många års erfarenhet av att arbeta med digitala tvillingar i stor och liten skala. Sweco har flera mångårig erfarenhet av att stötta kunder i att utforska och utveckla behovsdrivna digitala tvillingar för allt från en enskild byggnad, till en industri - till nationell infrastruktur såsom järnvägsnätet och för hela stadsdelar och städer. Den digitala tvillingen är en grund i den datadrivna planeringen och utvecklingen som Sweco ser nytta av både internt och externt. Sweco bedriver idag internt en stor satsning på digitala tvillingar och nyligen startades bolaget. Twinfinity med fokus på fastigheters digitala tvillingar.

Sweco arbetar aktivt med att utforska nya innovativa användningar av digitala tvillingar för att driva fram mer hållbara byggprojekt. Ett exempel på detta är tjänsten C3 (Carbon Cost Compass). Denna tjänst erbjuder möjligheten att utvärdera och jämföra olika byggmaterial utifrån deras koldioxidavtryck och ekonomiska påverkan på ett byggprojekt. Genom att implementera C3 i de tidiga skedena av ett byggprojekt kan byggaktörer och fastighetsutvecklare fatta välgrundade beslut som optimerar både klimatpåverkan och kostnadseffektivitet. Denna tjänst använder en detaljerad 3D-modell för att illustrera och jämföra effekterna av olika materialval för byggnadens stomme, tak och väggar. Detta gör det möjligt att redan på ritbordet göra jämförelser som kan minska koldioxidutsläppen och samtidigt säkerställa ekonomisk hållbarhet i byggprojekt.

Adam Sjödin har under flera år arbetat med att stötta såväl privata som kommunala aktörer att ställa om till mer datadrivna arbetssätt med att ta fram olika verktyg och stöd, framförallt i tidiga skeden av planprocessen. Med metoder som DigiM.A.P. (länk) kan digitala underlag sammanställas och visas i ett verktyg – och skapa en samsyn och förståelse för det som ska byggas, både för medarbetare och externa aktörer som privata aktörer och kommuninvånare.